Sakramenty

Podstawowe wiadomości dotyczące chrztu dziecka
 1. Należy przynieść akt urodzenia dziecka(oryginał).
 2. Jeśli rodzice i dziecko nie mieszkają na terenie naszej Parafii , potrzebne jest zezwolenie na chrzest od Proboszcza z Parafii aktualnego zamieszkania dziecka.
 3. Należy podać dokładne dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres.
 4. Od rodziców chrzestnych bezwzględnie wymagane jest zaświadczenie przyjętego sakramentu Bierzmowania oraz zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi(zaświadczenie takie wystawia Parafia, w której dany chrzestny obecnie mieszka). Chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku cywilnym, czy konkubinacie.
 5. Kartki do spowiedzi przed chrztem Św.rodzice i chrzestni otrzymują w kancelarii pod warunkiem, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające przystąpienie do Sakramentu Pokuty (np. związek w konkubinacie).
 6. Nauka przed chrztem w trzeci piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w Lemierzycach.
 7. Na Mszę Św. z chrztem przychodzimy co najmniej 15 min. przed rozpoczęciem.
 8. Wszystkie skompletowane zaświadczenia od chrzestnych i rodziców oddaje się na nauce lub w dniu chrztu przed Mszą Św.

 

 

    Podstawowe wiadomości dotyczące zawarcia związku małżeńskiego    Przed zawarciem związku należy dostarczyć następujące dokumenty:
 1. Świadectwo chrztu do ślubu (z informacją o przyjętym sakramencie bierzmowania i I Komunii Św.) wystawione nie później niż przed pół rokiem.
 2. Jeśli żaden z narzeczonych nie jest z Parafii w Lemierzycach należy także dostarczyć pozwolenie na ślub z jednej z parafii, w których mieszkają narzeczeni.
 3. Zaświadczenie ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
 4. Ostatnie świadectwo religii.
 5. Dowód osobisty.
 6. Narzeczeni zgłaszają się na pierwsze spotkanie razem do Kancelarii najpóźniej 3 miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego.

Sakrament namaszczenia chorych

 1. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzam w pierwszy piątek miesiąca – w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.
 2. Po zgłoszeniu chorego,należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza, czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).
 3. W domu chorego należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

Wszyscy obecni biorą udział w modlitwie

Pogrzeb katolicki

     Należy dostarczyć następujące dokumenty:
 1. Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego.
 2. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. zaświadczenie o przyjęciu sakramentu Chorych przed śmiercią
 4. W dniu pogrzebu sprawowana jest Msza św. podczas której zbierana jest taca na Mszę św. w 30 dniu po pogrzebie (przed Mszą św. jest możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty).

Pamiętajmy!!!Najlepszym darem dla zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św.       

A.D. 2020/2021

WESPRZYJ PARAFIĘ

Pomóż rozwijać się

Numer konta parafii:

46 8355 0009 0002 0327 2000 0001

Bóg zapłać

Dzisiaj jest

sobota,
12 czerwca 2021

(163. dzień roku)